a

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve ki és hogyan lehet JEKA út csoport- képviselője.

1.        Oktatási intézmények, egyesületek, közhasznú, illetőleg nonprofit szervezetek képviselői, akik kizárólag tagjaik (oktatási intézmény esetében a tanulói, hallgatói jogviszonyban állók – ideértve a tanulói, hallgatói csoport létszámához szükséges kísérőket stb.) részére nem üzletszerűen, kizárólag önköltséges alapon szervezik az utazást úgy, hogy az utaztatás a szervező részére nyereséget nem eredményez. Az erre a feladatra vállalkozó személy köteles beszerezni az általa képviselt szervezet (oktatási intézmény, egyesület stb.) törvényes képviselőjének írásbeli engedélyét.

2.        Bárki – magánszemélyként -, ha egy zárt baráti társaságot képvisel. Ebben az esetben a baráti társaság tagjai írásban megbízzák őt, hogy nevükben és érdekükben a JEKA Hungária Utazási Irodánál eljárjon és az adott utazással kapcsolatos adminisztrációt és befizetéseiket intézze. Amennyiben az utazással kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat (pl. buszbérlés, tranzitszállás, kompjegyek, idegenvezető) nem a JEKA Hungária Utazási Irodánál rendelik meg, úgy ezeket is Magyarországon engedéllyel rendelkező utazásszervezőkön, azaz  utazási irodá(ko)n, utazási ügynöksége(ke)n vagy idegenforgalmi szolgáltató irodá(ko)n keresztül  kell megrendelni.

Minden esetben érvényes kikötés:

A szervező tevékenység során valamennyi hatályos jogszabályt be kell tartani. A csoport szervezése során üzletszerű, hasznot hajtó tevékenységet sem a csoportképviselő, sem a csoport bármely más tagja, sem az engedélyező intézmény, egyesület stb. nem folytathat. Amennyiben a csoport szervezése során hasznot képeznének, úgy utazásszervezői, utazási ügynöki tevékenységet folytatnának, mely az előírt hatósági engedély nélkül törvénybe ütközik.

 

Ha az utasok másképpen nem igénylik, a JEKA Hungária Utazási Iroda a teljes befizetett összegről írandó számlákat  a csoportot képviselő személy nevére állítja ki.

Szerződő felek

I.             Egyrészről:                             JEKA Hungária Utazási Iroda (JEKA Diáktáborok Hungária Kft.)

                                                               Lev. cím: 2025 Visegrád, Fő u. 30. (székhely: 1054 Bp. Akadémia u. 14.)

                                                               Cégj.szám: 01-09-662860, adószám: 12284344-2-41, www.jeka.hu, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                                               Tel./fax: (26) 397-252,  tel.: (1) 331-4077,

 segélytelefonok: +36-30-989-0840;+36-30-640-9274

                Másrészről:                           

                Szerződő fél:                        ……………………………………………………

születési ideje:                        ……………………………………………………

lakcíme:                                 ..…………………………………………………..

e-mail címe:                            ……………………………………………………

munkahelyi tel.sz.:                ……………………………………………………

otthoni tel.sz.:                       ……………………………………………………

A szerződő fél kijelenti, hogy az utazási szerződést (beleértve a kormányrendelet előírásait is), az általános szerződési feltételeket és a JEKA Hungária Utazási Iroda által kiadott egyéb írásos dokumentumokban, visszaigazolásban foglaltakat elfogadja, azokat teljes terjedelmükben a résztvevőkkel, továbbá a törvényes képviselőkkel (szülő, nevelő, gyám stb.) megismertette, a szerződés  1. sz. mellékletét velük aláírattatja, s kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés mindkét példányát az 1. sz. melléklettel együtt a JEKA Hungária Utazási Irodának megküldi.  Az utazási szerződés az 1. sz. melléklettel együtt érvényes. Az utazási feltételek a JEKA Hungária Utazási Iroda honlapján is megtalálhatóak: www.jeka.hu

 

A iskola/egyesület/szervezet neve:

címe:                                   ………………………………………………………………………….               

A számla írandó     (név): ………………………………………………………………………….

                                  (cím): …………………………………………………………………………

 

O A szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe.

                O Adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe.

                O Adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.

 

II.                  A szerződő fél a JEKA Hungária Utazási Irodától a következőket rendeli meg:

O Szállás kötelező ellátással (csak szállásként nem rendelhető)

O Tranzitszállás

O Több szolgáltatás egyben (pl. szállás és utazás): ……….…………………………………………                            

JEKA úti cél:                        .......................................................

 

Tartózkodás a helyszínen:                  érkezés:   h után

                                                            indulás:     h-ig

Ár/fő:      Ft/fő  (szállás + alapanyagok napi 3x-i étkezéshez + ház felár)       

Az ár 315 Ft=1 EUR árfolyamig érvényes.                           

 

A csoport teljes létszáma:……………..fő

ebből gyermek.:… ……….  felnőtt:        ……………buszvezető:……………

Ingyenes férőhelyek száma: ……….  

Elosztásuk módja:

Személyenként              О     (kérjük, hogy az ingyenes férőhelyeket igénybe vevő utazó személyeket

                                                és feladatkörüket az 1. sz. mellékleten megjelölni szíveskedjen)

Egyéb                            О      ______________________________________________________

 

III.           Biztosítás

Az ár nem tartalmaz sem útlemondási-, sem utasbiztosítást. Az orvosi kezelés és szükség esetén a hazaszállítás költségeit fedező utasbiztosítás, valamint az útlemondási biztosítás megkötése feltétlenül ajánlott. A JEKA Hungária Utazási Iroda a biztosítás hiányában meg nem térülő károkért felelősséget nem vállal, irodájában a Groupama Biztosító Zrt. útlemondási és utasbiztosítási szerződése köthető.

Az utas az utazási szerződés aláírásakor, az első előleg befizetésével egyidejűleg útlemondási biztosítást köthet az út árának 4 %-áért. Amennyiben a biztosítást kötött utas az utazáson utazásképtelenség (feltételei a biztosítási kötvényben olvashatóak) miatt nem tud részt venni és ezt az utazásképtelenség bekövetkezésének napjától számított 3 munkanapon belül hatósági igazolással bejelenti a JEKA Hungária Utazási Irodának, úgy a visszatérítendő összeget a biztosítási kötvényben meghatározott önrészesedés levonása mellett- a biztosító 30 napon belül kifizeti.

Az útra mindenképp ajánlott kiváltani – az utasbiztosítás megkötése mellett is – az ingyenesen igényelhető nemzetközi egészségbiztosítási kártyát.

IV.           Az ár meghatározása

Áraink forintban szerepelnek, 315 Ft = 1 EUR árfolyamig érvényesek. Az árak visszavonásig illetve újabb árlista kibocsátásáig érvényesek. Az árak megváltoztatásának jogát a JEKA Hungária Utazási Iroda fenntartja.  

V.            Ha a JEKA Hungária Utazási Iroda a szerződéskötés időpontjában előre nem látható okból vállalt kötelezettségét teljesíteni nem tudja, a csoport részére más úti célt vagy más időszakot ajánl fel. Amennyiben a csoport a javasolt módosítást nem fogadja el, a JEKA Hungária Utazási Iroda a csoport által befizetett teljes összeget hiánytalanul visszatéríti, a tervezett utazás elmaradásáért azonban kártérítéssel nem tartozik.

VI.           1, A JEKA Hungária Utazási Iroda (működési engedély száma: U- 000168/2002, adószáma:   12284344-2-41) a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél megkötött vagyoni biztosítékkal felel az utazás zavartalan lebonyolításáért. Ha a JEKA Hungária Utazási Iroda nem tesz eleget az utasok hazaszállítására vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Tel.: 458-5800) fordulhat.

2, Amennyiben az utasok közül valaki panasszal kíván élni a JEKA Hungária Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatban, haladéktalanul a JEKA helyi képviselőjéhez kell fordulnia, aki a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy példányát a képviselő átadja az utasnak, s értesíti a JEKA központi irodáját a történtekről. Amennyiben a panasz nem nyerne orvoslást, kérjük, hívja a +36-30-989-0840-es vagy a +36-30-640-9274-es számú segélytelefonok egyikét, mely telefonszámok az iroda nyitva tartásától függetlenül hívhatóak. Amennyiben a panasz a helyszínen orvoslásra kerül, ennek tényét a jegyzőkönyvre rá kell vezetni. Késedelmes panaszból eredő kárért a felelősség az Utast terheli.

3. A JEKA helyi irodájának címe és telefonszáma az információs füzetben található meg, melyet a JEKA Hungária Utazási Iroda legkésőbb 1 héttel az indulás előtt megküld a csoportvezetőnek.

VII.         Ez a szerződés az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével készült. A Korm. rendelet a JEKA Hungária Utazási Irodában is megtekinthető. A szerződésben vagy a rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

VIII.        Melléklet                                                                                             

 

Konkrét ház kérése     -         Utaslista    …oldal

 

A szerződés két példányban készült.        

 

Kérjük a kitöltött, aláírt és dátummal ellátott szerződés mindkét példányát (az 1. sz. melléklettel együtt) a JEKA Hungária Utazási Iroda címére visszaküldeni szíveskedjék!

Oldal üzemeltetője:
NRG-COM Kft.